people & process logo

People & Process Development utmanar, inspirerar och faciliterar ledare, företag och organisationer att utvecklas och nå sina målsättningar.

Vilka är era utmaningar?

Organisationens chefer saknar kritiska ledarförmågor

Med ett unikt material framtaget av Development Dimensions International utvecklar vi de kritiska ledarsförmågor som ni behöver för att möta framtidens ledarutmaningar. Materialet används med framgång av Volvo Group University sedan 2013.

Kontakta Våra konsulter för ytterligare information.

Att ta ledningsgruppsarbetet till nästa nivå

Hur skapas ett effektivt ledningsarbete? De ledningsgrupper som Vd:ar och verk- samhetschefer leder skiljer sig åt beroende på hur uppdraget ser ut och utfor- mas. Samtidigt finns det många gemensamma utmaningar i att skapa förut- sättningar för ett effektivt ledningsarbete.

Att få tvärfunktionella samarbeten och processer att fungera bättre!

Varför är det så svårt att få till ett effektivt tvär-funktionellt eller internationellt samar- bete? Den ökade processorienteringen inom företag och organisationer ställer allt hög- re krav på effektiva samarbeten mellan rollinnehavare från olika funktioner och/eller länder. Ett samarbete som ofta skaver och skapar frustration då det inte fungerar.

Att få medarbetare att ställa om och snabbt bli produktiva i ny ledarroll!

Hur lång tid tar det för dig som nytillsatt chef att ställa om och bli produktiv? Att ha presterat på topp i ett tidigare jobb är säkert en av anledningarna att du befordrats eller fått nytt chefsjobb, men det ger ingen garanti för framgång. Däremot har en bra start visat sig vara en viktig framgångsfaktor.

Inspiration

Kvalitetssäkra ditt ledningsgruppsarbete!

Nu finns en Vägledning för effektivt ledningsgruppsarbete publicerad av Sveriges Institut för Standard (SIS). Läs mer från en av initiativtagarna till denna vägledning och vad du har att vinna på detta som ansvarig för en ledningsgrupp.

Hur viktig är den emotionella intelligensen för din effektivitet som ledare?

Vad säger forskning om EQ och IQ kopplat till din effektivitet som ledare? Inspireras av denna intervju med Daniel Goleman författare av boken “Emotional Intelligence”. Se och Hör!

Viral Change

Nyfiken på Viral Change? Här kan du se och höra Leandro Herrero – författare bland annat till boken Viral Change.

Kvalitativa relationer nyckeln till företags framgång

Att attrahera de bästa medarbetarna handlar om möjligheten att skapakvalitativa relationer. Läs mer i denna Fortuneartikel.

Klart Ledarskap!

Lyssna på vad Gervase R. Bushe har att säga om ledarskap, kommunikation och konflikthantering.

Boktips för ledningsgruppen

Vi rekommenderar boken Ledningsgruppen. En ”måste-läsning” för alla som leder eller sitter i en ledningsgrupp.