people & process logo

Om oss

jumping people

Några av de största utmaningarna för dagens ledare är att få människor att arbeta effektivt tillsammans och samtidigt genomföra önskvärda och bestående förändringar.

People & Process Development utmanar, inspirerar och faciliterar ledare, företag och organisationer att utvecklas och nå sina målsättningar.

Vårt arbetssätt är faciliterande där ”facilitering” kan översättas med ”att göra något möjligt”.

Det är ett arbetssätt som syftar till att leda organisationen genom processer mot gemensamt överenskomna mål på ett sätt som uppmuntrar delaktighet, motivation och ägarskap. Att konsekvent använda ett faciliterande arbetssätt skapar ett mervärde för organisationen tack vare ökad effektivitet och resultatorientering.

Uppdragen bedrivs ofta i projektform och vi har en stor förståelse för vikten av att se helheten och att samordna olika intressen för att bestående förändring skall uppnås.

Att skapa delaktighet och engagemang är viktigt för oss och vi strävar efter att hitta enkla och hållbara lösningar. Som projektledare har vi erfarenhet att driva, koordinera och följa upp projekt med många deltagare.

Verksamheten startade 2009 och bedrivs sedan 2010 i aktiebolagsform. Företaget är konsultägt och har en stabil ekonomi med god lönsamhet och nöjda återkommnde kunder.

Vi bygger långsiktiga relationer levererar kundanpassade lösningar och tjänster. Tid och resurser investeras kontinuerligt i utvecklingen av oss själva och vår kompetens.

People & Process Development är medlem i SAMC (Swedish Association of Management Consultants) och följer dess etiska regler. Vi samarbetar också vid behov med andra konsulter och leverantörer som Ekan Management och Development Dimensions International.

Kan vi hjälpa er?