People & Process Development utmanar, inspirerar och faciliterar ledare, företag och organisationer att utvecklas och nå sina målsättningar. Att kombinera hårda och mjuka sidor av management är något vi tror starkt på och våra kompetensområden omfattar förändringsledning, kompetensförsörjning, ledningsgrupps- och ledarskapsutveckling, samt strategi- och processutveckling.

Vi strävar efter att utmana våra kunder genom att ställa frågor som leder till reflektion och nytänkande. Genom att ge perspektiv och visa på möjligheter vill vi inspirera.  Vårt arbetssätt är faciliterande där ”facilitering” kan översättas med ”att göra något möjligt”. Det är ett arbetssätt som syftar till att leda organisationen genom processer mot gemensamt överenskomna mål på ett sätt som uppmuntrar delaktighet, motivation och ägarskap.

Vilken är er utmaning?

Organisationens chefer saknar kritiska ledarförmågor!

Med ett unikt material framtaget av Development Dimensions International utvecklar vi de kritiska ledarsförmågor som ni behöver för att möta framtidens ledarutmaningar. Materialet används med framgång av Volvo Group University sedan 2013. Kontakta Magnus Jonsson för ytterligare information.

Att ta ledningsgruppsarbetet till nästa nivå!

Läs mer…

Att få tvärfunktionella samarbeten och processer att fungera bättre!

Läs mer…

Att få medarbetare att ställa om och snabbt bli produktiva i ny ledarroll!

Läs mer…

Inspiration:

Kvalitetssäkra ditt ledningsgruppsarbete!

Nu finns en Vägledning för effektivt ledningsgruppsarbete publicerad av Sveriges Institut för Standard (SIS). Läs mer från en av initiativtagarna till denna vägledning och vad du har att vinna på detta som ansvarig för en ledningsgrupp.

Hur viktig är den emotionella intelligensen för din effektivitet som ledare?

Vad säger forskning om EQ och IQ kopplat till din effektivitet som ledare? Inspireras av denna intervju med Daniel Goleman författare av boken ”Emotional Intelligence”. Se och Hör!.

Viral Change

Nyfiken på Viral Change? Här kan du se och höra Leandro Herrero – författare bland annat till boken Viral Change.

Kvalitativa relationer nyckeln till företags framgång

Att attrahera de bästa medarbetarna handlar om möjligheten att skapa kvalitativa relationer. Läs mer i denna Fortuneartikel.

Klart Ledarskap!

Lyssna på vad Gervase R. Bushe har att säga om ledarskap, kommunikation och konflikthantering.

Boktips för ledningsgruppen

Vi rekommenderar boken Ledningsgruppen. En ”måste-läsning” för alla som leder eller sitter i en ledningsgrupp.