Konsulter:

Jenny Tydén, Partner

Managementkonsult och facilitator med fokus på förändringsledning, kompetensförsörjning och mångfald, HR samt arbetsrätt. Lång linjeerfarenhet från Human Resources inom branscher som detaljhandel, bemanning, telekom och hälsovård. Stor erfarenhet från arbete med kompetensförsörjning, talent management och kompetensutvecklingsfrågor inom såväl näringslivet som offentlig verksamhet.

Filosofie kandidatexamen på linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Stockholms Universitet med inriktning på management och organisation. Certifierad användare av CEB/SHL:s personlighets- och motivationsformulär samt färdighetstester.

Magnus Jonsson, Partner

Certified  Managment Consultant (CMC) och facilitator med fokus på förändringsledning, ledarskaps- och chefsutveckling samt lönestrategi och -processer. Stor erfarenhet från både tvärfunktionella och internationella uppdrag och arbetar med kunder från såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Lång linjeerfarenhet inom Human Resources, Finans och Marknadskommunikation från olika branscher och länder.

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på företagsledning: organisation, människor och ledarskap samt redovisning och finansiering. Certifierad IDI-handledare. Certifierad användare av CEB/SHL:s personlighets- och motivationsformulär, färdighetstester och 360-feedback. Certifierad Management Consultant (CMC) av SAMC (Swedish Association of Management Consultants)  och certifierad facilitator av DDI (Development Dimensions International).