people & process logo

Tjänster

Kvalitetssäkra ditt ledninggruppsarbete!

Ledningsgruppen är ägarnas och styrelsens verktyg för att genom verksamheten skapa resultat och värde. Verktyget behöver dels anpassas till den kontext och verklighet den skall användas, dels underhållas så att det fungerar effektivt i såväl med- som motgång. Detta kan uppnås genom att kvalitetssäkra ledningsgruppsarbetet.

En kvalitetssäkring av ledningsgruppsarbetet medför att din ledningsgrupp har ett gemensamt och tydligt syfte och mål med sitt arbete, att ni arbetar med rätt frågor på rätt sätt och att de strategiska frågorna får tillräckligt utrymme.

Ett kvalitetssäkrat ledningsgruppsarbete innebär:
• en kvalitetssäkrad beslutsprocess
• en tydligare kommunikation av besluten i organisationen
• att era beslut och strategiska initiativ genomförs i större utsträckning enligt plan
• en mer dynamisk, kreativ och produktiv arbetsmiljö
• en mät- och uppföljningsmetodik för ständig utveckling och förbättring.

Vill du veta mer om hur du kan gå vidare med din kvalitetssäkring?

performance

Teamutveckling med fokus på ökad produktivitet

Vill du effektivisera ditt team och skapa större arbetsglädje och engagemang hos dina medarbetare? Vi anpassar vårt stöd efter era behov och faciliterar er utvecklingsprocess utifrån Susan Wheelan:s forskning kring grupputveckling och använder bla Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) för att utveckling av er gruppdynamik.

Strategi- och processutveckling

Behöver du facilitering/processhandledning i framtagning av strategier, affärsplaner, road maps, handlingsplaner eller processer? Med vår faciliteringsmetod skapar vi en interaktiva workshops, med högt engagemang och ägarskap av resultatet. Tillsammans tar vi fram en plan för att ni ska ta er från nuläge till önskat läge med hög effektivitet i genomförandet.

Tvär-funktionellt och globalt samarbete

Tänk om era interna tvär-funktionella samarbeten fungerade smidigare och effektivare? Att effektivisera tvär-funktionella samarbeten bidrar till ökad produktivitet, kvalitet, arbetsglädje och lönsamhet. Hör av dig så delar vi med oss av vår kompetens och erfarenhet av såväl tvär-funktionellt som globalt samarbete.

Ledarskapsutbildningar

Dagens affärs- och verksamhetsklimat kräver ett uppdaterat ledarskap! Vi anpassar vårt material till era behov och skapar ett ledarprogram med fokus på att utveckla era kritiska ledarförmågor. Utbildningarna är upplevelsebaserade och era ledare får med sig tydliga och lättanvända verktyg för att framgångsrikt anpassa sin kommunikation efter medarbetarna personliga och praktiska behov.  De lär sig också att delegera, coacha, leda förändring och hantera konflikter på ett effektivt sätt.

Kan vi hjälpa er?